سایر مرکزفوق تخصصی چشم پزشکی رازی

سایر خدمات شامل :

  • ساخت و فروش انواع عینکهای طبی – طبی آفتابی
  • تجویز انواع لنزهای طبی رنگی
  • آزمایشگاه
  • رادیولوژی - سونوگرافی