خدمات سرپایی مرکزفوق تخصصی چشم پزشکی رازی

درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی شامل :

 • درمانگاه قرنیه
 • درمانگاه شبکیه و زجاجیه
 • استرابیسم و انحراف چشم
 • گلوکوم (آب سیاه)
 • اربیت و مجاری اشکی / بیماریهای پلک
 • جراحیهای زیبایی و ترمیمی
 • بیماریهای چشم در کودکان
 • اصلاح عیوب انکساری

 

لیزر درمانی شامل :

 • لیزر MPC
 • لیزر PRP
 • لیزر Yag Capsulotomy
 • لیزر فتودینامیک تراپی (PDT)
 • لیزر PI
 • لیزر ALPI
 • لیزر SLT

اصلاح عیوب انکساری شامل :

 • عمل لیزیک
 • عمل لازک
 • عمل PRK
 • عمل فمتولیزیک
 • عمل PTK
 • گذاشتن رینگ داخل چشمی