خدمات بستری مرکزفوق تخصصی چشم پزشکی رازی

خدمات بستری شامل انواع اعمال جراحی مانند:

  • جراحیهای قرنیه و سگمان قدامی، پیوند قرنیه
  • جراحیهای شبکیه و زجاجیه، تزریق آواستین، آیلیا
  • کاتاراکت (آب مروارید)
  • گلوکوم-والواحمد
  • جراحیهای پلک و مجاری اشکی، زیبایی و ترمیمی DCR – تخلیه چشم- تومورهای چشمی
  • استرابیسم و تنبلی چشم (بزرگسالان و کودکان)
  • ترابکولکتومی
  • اعمال جراحی اورژانسی چشم (جسم خارجی- تروما- سوختگی و ...)