پزشكان فوق تخصص شبكيه ۱۳۹۷-۱۲-۲۳ ۰۹:۰۰:۰۵ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فعال فوق تخصص شبکیه در این مرکز را مشاهده ميفرماييد:

پزشکان فوق تخصص شبکیه – رتین:

دکتر محمد ابراهیمی
دکتر محمد ابراهیمی
فوق تخصص شبكيه
دكتر عليرضا لاشئي
دكتر عليرضا لاشئي
فوق تخصص شبكيه استاد دانشگاه
دكتر رضا کارخانه
دكتر رضا کارخانه
فوق تخصص شبكيه استاد دانشگاه
دکتر حبیب دژآگاه
دکتر حبیب دژآگاه
فوق تخصص شبكيه
دکتر محمد شیرخانلو
دکتر محمد شیرخانلو
فوق تخصص شبكيه
دکتر ناصح محمدی
دکتر ناصح محمدی
فوق تخصص شبكيه
دکتر بهزاد یخشی تفتی
دکتر بهزاد یخشی تفتی
فوق تخصص شبكيه
دکتر امیرحسین محمودی
دکتر امیرحسین محمودی
فوق تخصص شبكيه
دکتر داریوش عمیدی راد
دکتر داریوش عمیدی راد
فوق تخصص شبكيه
دکتر مهدی نیلی
دکتر مهدی نیلی
فوق تخصص شبكيه
دکتر غلامرضا دارایی
دکتر غلامرضا دارایی
فوق تخصص شبكيه
دکتر وحید عبدالرحیمی
دکتر وحید عبدالرحیمی
فوق تخصص شبكيه
دکتر احمد میرشاهی
دکتر احمد میرشاهی
فوق تخصص شبكيه
دکتر محمدمهدی پرورش
دکتر محمدمهدی پرورش
فوق تخصص شبكيه
دکتر داوود وکیلی
دکتر داوود وکیلی
فوق تخصص شبكيه