پزشكان فوق تخصص شبكيه ۱۳۹۷-۵-۴ ۰۹:۲۸:۲۷ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فوق تخصص شبكيه را مشاهده ميفرماييد:

دكتر عليرضا لاشئي
دكتر عليرضا لاشئي
فوق تخصص شبكيه استاد دانشگاه
دکتر ناصح محمدی
دکتر ناصح محمدی
فوق تخصص شبكيه
دکتر محمد شیرخانلو
دکتر محمد شیرخانلو
فوق تخصص شبكيه
دکتر حبیب دژآگاه
دکتر حبیب دژآگاه
فوق تخصص شبكيه
دکتر محمد ابراهیمی
دکتر محمد ابراهیمی
فوق تخصص شبكيه
دکتر داریوش عمیدی راد
دکتر داریوش عمیدی راد
فوق تخصص شبكيه