پزشكان فوق تخصص اكولوپلاستي ۱۳۹۷-۵-۴ ۰۹:۲۰:۲۳ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فوق تخصص اكولوپلاستي-اوربيت را مشاهده ميفرماييد:

دکتر ضیا طباطبایی
دکتر ضیا طباطبایی
فوق تخصص اكولوپلاستي و اربیت
دکتر خلیل حمزه دوست
دکتر خلیل حمزه دوست
فوق تخصص اكولوپلاستي و اربیت
دکتر محمدطاهر رجبی
دکتر محمدطاهر رجبی
فوق تخصص اكولوپلاستي و اربیت