پزشكان فوق تخصص اكولوپلاستي ۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۱۷:۱۳:۱۳ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فعال فوق تخصص اکولوپلاستی و زیبایی در این مرکز را مشاهده ميفرماييد:

پزشکان فوق تخصص اکولوپلاستی:

دكتر سیدابوالقاسم آقانژاد
دكتر سیدابوالقاسم آقانژاد
فوق تخصص استرابيسم
دكتر رضا رجبی
دكتر رضا رجبی
فوق تخصص اکولوپلاستی
دکتر خلیل حمزه دوست
دکتر خلیل حمزه دوست
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال