پزشكان فوق تخصص استرابيسم و اطفال ۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۱۷:۲۰:۱۲ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فعال فوق تخصص استرابیسم و اطفال در این مرکز را مشاهده ميفرماييد:

پزشکان فوق تخصص استرابیسم و اطفال:

دکتر علیرضا کشتکار جعفری
دکتر علیرضا کشتکار جعفری
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دكتر ضياالدين يزديان
دكتر ضياالدين يزديان
فوق تخصص استرابيسم
دكتر سیدابوالقاسم آقانژاد
دكتر سیدابوالقاسم آقانژاد
فوق تخصص استرابيسم
دکتر فرامرز انوری
دکتر فرامرز انوری
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر خلیل حمزه دوست
دکتر خلیل حمزه دوست
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر محمدکریم نعمت اللهی
دکتر محمدکریم نعمت اللهی
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر میرمسعود سعیدی
دکتر میرمسعود سعیدی
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر احمد عامری
دکتر احمد عامری
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر صدیقه چینی چیان
دکتر صدیقه چینی چیان
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر سپیده توکلی زاده
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال