پزشكان فوق تخصص استرابيسم و اطفال ۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۷:۰۸:۰۰ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فوق تخصص استرابيسم و اطفال را مشاهده ميفرماييد:

دكتر ضياالدين يزديان
دكتر ضياالدين يزديان
فوق تخصص استرابيسم
دکتر فرامرز انوری
دکتر فرامرز انوری
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر میرمسعود سعیدی
دکتر میرمسعود سعیدی
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر رضا اسدی
دکتر رضا اسدی
فوق تخصص استرابيسم
دکتر سپیده توکلی زاده
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر صدیقه چینی چیان
دکتر صدیقه چینی چیان
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال