پزشكان فوق تخصص قرنيه ۱۳۹۷-۶-۱۴ ۱۱:۱۱:۵۷ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فوق تخصص قرنیه (Cornea) را مشاهده ميفرماييد:

دکتر مهدی حسینی تهرانی
دکتر مهدی حسینی تهرانی
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر محمدرضا فلاح تفتی
دکتر محمدرضا فلاح تفتی
فوق تخصص قرنیه
دکتر رضا زارعی
دکتر رضا زارعی
فوق تخصص قرنیه
دکتر علیرضا فروتن جزی
دکتر علیرضا فروتن جزی
فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدحسن شهیدی
دکتر سیدحسن شهیدی
فوق تخصص قرنیه
دکتر بهروز منجی آزاد
دکتر بهروز منجی آزاد
فوق تخصص قرنیه
دکتر محمد جلیلی
دکتر محمد جلیلی
فوق تخصص قرنیه
دکتر رضا ترابی
دکتر رضا ترابی
فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدمحسن هفده تنی
دکتر سیدمحسن هفده تنی
فوق تخصص قرنیه