پزشكان فوق تخصص قرنيه ۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۱۷:۱۷:۳۸ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فعال  فوق تخصص قرنیه در این مرکز را مشاهده ميفرماييد:

پزشکان فوق تخصص قرنیه:

دکتر مهدی حسینی تهرانی
دکتر مهدی حسینی تهرانی
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر محمدرضا فلاح تفتی
دکتر محمدرضا فلاح تفتی
فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدمحمدناصر هاشمیان
دکتر سیدمحمدناصر هاشمیان
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر سیدحسن شهیدی
دکتر سیدحسن شهیدی
فوق تخصص قرنیه
دکتر علیرضا فروتن جزی
دکتر علیرضا فروتن جزی
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر رضا ترابی
دکتر رضا ترابی
فوق تخصص قرنیه
دکتر فرید کریمیان
دکتر فرید کریمیان
فوق تخصص قرنیه
دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر فریده درودگر
دکتر فریده درودگر
فوق تخصص قرنیه
دکتر محمد جلیلی
دکتر محمد جلیلی
فوق تخصص قرنیه
دکتر محمد جعفر رستگار
دکتر محمد جعفر رستگار
فوق تخصص قرنیه
دکتر افشین دوست محمدی
دکتر افشین دوست محمدی
فوق تخصص قرنیه
دکتر بهزاد امیرگودرزی
دکتر بهزاد امیرگودرزی
فوق تخصص قرنیه
دکتر شاهرخ میلان
دکتر شاهرخ میلان
فوق تخصص قرنیه
دکتر جواد عموزاده
دکتر جواد عموزاده
فوق تخصص قرنیه
دکتر علیرضا مکی
دکتر علیرضا مکی
فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدمحسن هفده تنی
دکتر سیدمحسن هفده تنی
فوق تخصص قرنیه
دکتر بهروز منجی آزاد
دکتر بهروز منجی آزاد
فوق تخصص قرنیه