اتصل بنا

/اتصل بنا
اتصل بنا ۱۳۹۷-۱۰-۲۵ ۱۵:۳۷:۲۰ +۰۰:۰۰

الرازی رقم واحد:
 طهران- الفلکه الونک- شارع غاندی جنوبی- شارع السابع- لوح (۲۴) 
هاتف : ۰۰۹۸۲۱۸۱۰۳۴ – فاکس:۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۳۹۸۸

یتکلم  باللغة العربیه:۰۰۹۸۹۳۰۶۱۱۵۵۱۰

تلفن همراه برای بیماران IPD بین الملل (یتکلم  باللغة العربیه) ۰۰۹۸۹۳۰۶۱۱۵۵۱۰ Telegram, Viber, Whats’app

 عنوان البرید الالکترونی: info@razieyeclinic.com   – Scan ME