نشست استرابيسم جلسه ۱۹

//نشست استرابيسم جلسه ۱۹

نشست استرابيسم جلسه ۱۹

انجمن استرابيسم و نوروافتالمولوژي

۸:۳۰ الي ۱۰:۳۰ پنجشنبه ۶ آبان ۹۵

محل انجمن چشم پزشكي ايران

strabism94-8

به وسیله | ۱۳۹۵-۸-۵ ۱۲:۰۵:۴۳ +۰۰:۰۰ آبان ۵ام, ۱۳۹۵|جراحیها|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :