تازه ها

/تازه ها

هشدار دکتر امینی نسبت به مصرف خودسرانه قطره های چشمی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم انجمن چشم پزشکی [...]

به وسیله | ۱۳۹۵-۹-۱۶ ۱۱:۵۰:۳۷ +۰۰:۰۰ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۵|تازه ها|بدون ديدگاه