پزشکان فعال

/پزشکان فعال
پزشکان فعال ۱۳۹۷-۱۲-۲۳ ۰۹:۰۱:۳۹ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فعال در این مرکز را مشاهده ميفرماييد:

پزشکان فوق تخصص شبکیه – رتین:

دکتر محمد ابراهیمی
دکتر محمد ابراهیمی
فوق تخصص شبكيه
دكتر عليرضا لاشئي
دكتر عليرضا لاشئي
فوق تخصص شبكيه استاد دانشگاه
دكتر رضا کارخانه
دكتر رضا کارخانه
فوق تخصص شبكيه استاد دانشگاه
دکتر حبیب دژآگاه
دکتر حبیب دژآگاه
فوق تخصص شبكيه
دکتر محمد شیرخانلو
دکتر محمد شیرخانلو
فوق تخصص شبكيه
دکتر ناصح محمدی
دکتر ناصح محمدی
فوق تخصص شبكيه
دکتر بهزاد یخشی تفتی
دکتر بهزاد یخشی تفتی
فوق تخصص شبكيه
دکتر امیرحسین محمودی
دکتر امیرحسین محمودی
فوق تخصص شبكيه
دکتر داریوش عمیدی راد
دکتر داریوش عمیدی راد
فوق تخصص شبكيه
دکتر مهدی نیلی
دکتر مهدی نیلی
فوق تخصص شبكيه
دکتر غلامرضا دارایی
دکتر غلامرضا دارایی
فوق تخصص شبكيه
دکتر وحید عبدالرحیمی
دکتر وحید عبدالرحیمی
فوق تخصص شبكيه
دکتر احمد میرشاهی
دکتر احمد میرشاهی
فوق تخصص شبكيه
دکتر محمدمهدی پرورش
دکتر محمدمهدی پرورش
فوق تخصص شبكيه
دکتر داوود وکیلی
دکتر داوود وکیلی
فوق تخصص شبكيه

پزشکان فوق تخصص گلوکوم و پزشکان فوق تخصص لنزهای تماسی:

دکتر حیدر امینی
دکتر حیدر امینی
فوق تخصص گلوکوم استاد دانشگاه
دکتر رضا زارعی
دکتر رضا زارعی
فوق تخصص گلوکوم و قرنیه
دکتر پرویز زرین بخش
دکتر پرویز زرین بخش
فوق تخصص لنزهای تماسی

پزشکان فوق تخصص قرنیه:

دکتر مهدی حسینی تهرانی
دکتر مهدی حسینی تهرانی
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر محمدرضا فلاح تفتی
دکتر محمدرضا فلاح تفتی
فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدمحمدناصر هاشمیان
دکتر سیدمحمدناصر هاشمیان
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر سیدحسن شهیدی
دکتر سیدحسن شهیدی
فوق تخصص قرنیه
دکتر علیرضا فروتن جزی
دکتر علیرضا فروتن جزی
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر رضا ترابی
دکتر رضا ترابی
فوق تخصص قرنیه
دکتر فرید کریمیان
دکتر فرید کریمیان
فوق تخصص قرنیه
دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر فریده درودگر
دکتر فریده درودگر
فوق تخصص قرنیه
دکتر محمد جلیلی
دکتر محمد جلیلی
فوق تخصص قرنیه
دکتر محمد جعفر رستگار
دکتر محمد جعفر رستگار
فوق تخصص قرنیه
دکتر افشین دوست محمدی
دکتر افشین دوست محمدی
فوق تخصص قرنیه
دکتر بهزاد امیرگودرزی
دکتر بهزاد امیرگودرزی
فوق تخصص قرنیه
دکتر شاهرخ میلان
دکتر شاهرخ میلان
فوق تخصص قرنیه
دکتر جواد عموزاده
دکتر جواد عموزاده
فوق تخصص قرنیه
دکتر علیرضا مکی
دکتر علیرضا مکی
فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدمحسن هفده تنی
دکتر سیدمحسن هفده تنی
فوق تخصص قرنیه
دکتر بهروز منجی آزاد
دکتر بهروز منجی آزاد
فوق تخصص قرنیه

پزشکان فوق تخصص استرابیسم و اطفال و پزشکان فوق تخصص اکولوپلاستی:

دکتر علیرضا کشتکار جعفری
دکتر علیرضا کشتکار جعفری
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دكتر ضياالدين يزديان
دكتر ضياالدين يزديان
فوق تخصص استرابيسم
دكتر سیدابوالقاسم آقانژاد
دكتر سیدابوالقاسم آقانژاد
فوق تخصص استرابيسم
دكتر رضا رجبی
دكتر رضا رجبی
فوق تخصص اکولوپلاستی
دکتر فرامرز انوری
دکتر فرامرز انوری
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر خلیل حمزه دوست
دکتر خلیل حمزه دوست
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر محمدکریم نعمت اللهی
دکتر محمدکریم نعمت اللهی
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر میرمسعود سعیدی
دکتر میرمسعود سعیدی
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر احمد عامری
دکتر احمد عامری
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر صدیقه چینی چیان
دکتر صدیقه چینی چیان
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر سپیده توکلی زاده
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال

پزشکان متخصص چشم پزشکی:

دکتر نیکو افسر
دکتر نیکو افسر
جراح و متخصص چشم
دکتر منصور مظفری
دکتر منصور مظفری
جراح و متخصص چشم
دکتر محمدرضا فروتن جزی
دکتر محمدرضا فروتن جزی
جراح و متخصص چشم
دکتر ارسلان مهدی پور
دکتر ارسلان مهدی پور
جراح و متخصص چشم
دکتر رضا قنبرپور
دکتر رضا قنبرپور
جراح و متخصص چشم
دکتر فریده رکنیان
دکتر فریده رکنیان
جراح و متخصص چشم
دکتر امیر شمس
دکتر امیر شمس
جراح و متخصص چشم
دکتر محمدعلی کفاشیان
دکتر محمدعلی کفاشیان
پزشک مسئول IPD (بیماران بین الملل)