پزشکان فعال

/پزشکان فعال
پزشکان فعال ۱۳۹۷-۵-۴ ۱۰:۰۲:۳۷ +۰۰:۰۰

در مجموعه چشم پزشكي رازي با هدف خدمت رساني بهتر به مراجعان و بيماران محترم و تخصصي نمودن خدمات ارائه شده، درمانگاههاي فوق تخصصي تفكيك شده براي هر عارضه و مشكلي ايجاد شده است تا بيماران محترم راحتتر بتوانند جهت بهبود خود اقدام نمايند. در ذيل اساتيد و جراحان فعال در این مرکز را مشاهده ميفرماييد:

پزشکان فوق تخصص شبکیه – رتین:

دکتر ناصح محمدی
دکتر ناصح محمدی
فوق تخصص شبكيه
دکتر حبیب دژآگاه
دکتر حبیب دژآگاه
فوق تخصص شبكيه
دکتر محمد شیرخانلو
دکتر محمد شیرخانلو
فوق تخصص شبكيه
دكتر عليرضا لاشئي
دكتر عليرضا لاشئي
فوق تخصص شبكيه استاد دانشگاه
دکتر محمد ابراهیمی
دکتر محمد ابراهیمی
فوق تخصص شبكيه
دکتر داریوش عمیدی راد
دکتر داریوش عمیدی راد
فوق تخصص شبكيه

پزشکان فوق تخصص قرنیه:

دکتر مهدی حسینی تهرانی
دکتر مهدی حسینی تهرانی
فوق تخصص قرنیه استاد دانشگاه
دکتر محمدرضا فلاح تفتی
دکتر محمدرضا فلاح تفتی
فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدحسن شهیدی
دکتر سیدحسن شهیدی
فوق تخصص قرنیه
دکتر محمد جلیلی
دکتر محمد جلیلی
فوق تخصص قرنیه
دکتر رضا ترابی
دکتر رضا ترابی
فوق تخصص قرنیه
دکتر رضا زارعی
دکتر رضا زارعی
فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدمحسن هفده تنی
دکتر سیدمحسن هفده تنی
فوق تخصص قرنیه
دکتر بهروز منجی آزاد
دکتر بهروز منجی آزاد
فوق تخصص قرنیه
دکتر علیرضا فروتن جزی
دکتر علیرضا فروتن جزی
فوق تخصص قرنیه

پزشکان فوق تخصص استرابیسم و اطفال:

دکتر میرمسعود سعیدی
دکتر میرمسعود سعیدی
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دكتر ضياالدين يزديان
دكتر ضياالدين يزديان
فوق تخصص استرابيسم
دکتر فرامرز انوری
دکتر فرامرز انوری
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال
دکتر سپیده توکلی زاده
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص استرابيسم و چشم پزشکی اطفال

پزشکان متخصص چشم پزشکی:

دکتر نیکو افسر
دکتر نیکو افسر
جراح و متخصص چشم
دکتر محمدرضا فروتن جزی
دکتر محمدرضا فروتن جزی
جراح و متخصص چشم
دکتر ارسلان مهدی پور
دکتر ارسلان مهدی پور
جراح و متخصص چشم
دکتر محمدعلی کفاشیان
دکتر محمدعلی کفاشیان
پزشک مسئول ipd